Horizont logo

Horizont d.o.o. Zavidovići je izvoznik poluproizvoda i proizvoda od drveta iz Bosne i Hercegovine na tržište Evrope, Azije i Afrike.

Od osnivanja pokazujemo svoje opredjeljenje da drvo najvišeg kvaliteta sa područja Bosne i Hercegovine isporučujemo do svojih kupaca u skladu sa međunarodnim standardima. Imamo veoma razvijenu mrežu pouzdanih dobavljača i svu neophodnu logističku podršku.
Ovakav način poslovanja obezbjeđuje da je svaka pojedinačna isporuka u potpunosti usklađena sa zahtjevima kupca u pogledu kvaliteta i preuzetih rokova, što je i glavna odrednica naše poslovne politike.

Drvo nabavljamo od poznatih proizvođača iz Bosne i Hercegovine sa dugogodišnjim iskustvom, čiji su proizvodni procesi i kvalifikovano osoblje u mogućnosti obezbijediti traženi kvalitet i ispoštovati ugovorene rokove. To nam omogućava da u ponudi imamo veoma širok spektar kvalitetnih poluproizvoda i proizvoda od svih vrsta drveta koje se mogu naći na prostoru Bosne i Hercegovine.
Sa svim našim dobavljačima i kupcima smo razvili korektnu poslovnu saradnju koja se zasniva na međusobnom povjerenju, poštenju i poslovnosti.
Na ovaj način je mogućnost nesporazuma i neusaglašenosti svedena na minimum, a naše namjere su da u budućnosti ove kvalitete kontinuirano razvijamo i podižemo na viši nivo.
Zbog toga smo odlučni i u mogućnosti smo za svakog našeg kupca obezbijediti i isporučiti proizvod koji će u potpunosti ispuniti njegova očekivanja i konkretne zahtjeve.
Posjedujemo FSC certifikat i dio smo lanca održivog upravljanja šumama i prerade drveta, što našim potencijalnim kupcima garantuje da smo društveno i ekološki odgovorna kompanija.

© Horizont 2013